Metoda Dobrego Startu

Kolejny już raz odbyły się u nas zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu według prof. Marty Bogdanowicz. Celem tych zajęć jest wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka, a także przygotowanie go do nauki czytania i pisania. Podczas każdych takich zajęć poznajemy jakiś znak. Uczymy się prawidłowego zapisu tj. np. od strony lewej do prawej, czy z góry na dół .Właściwa część zajęć poprzedzona jest zabawami mającymi na celu kształtowanie u dzieci lateralizacji (ustalenie ręki dominującej) oraz orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni. Dzieci poznają wówczas także piosenkę, w rytmie której śpiewając, jednocześnie będą kreśliły nowy wzór. Przy okazji rozwijają słownictwo, definiują nowe wyrazy, dokonują analizy głoskowej i sylabowej wyrazów. We właściwej części zajęć następuje seria ćwiczeń, tj. ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe i ruchowo- słuchowo - wzrokowe. Później wielozmysłowe poznawanie znaku z wykorzystaniem kart ze wzorami o różnej fakturze i barwie  i wreszcie samodzielne zapisywanie go przy użyciu różnych narzędzi graficznych. Całość kończą krótkie ćwiczenia relaksacyjne. Zajęcia są dla dzieci atrakcyjne więc chętnie biorą w nich udział.

There are no images in the gallery.