7 maja odbyła się 12 edycja konkursu wiedzy o Gnieźnie. W tym roku jego część poszerzona została o region Wielkopolski. Jego organizatorem było Przedszkole Nr 8 „Mali Polanie” we współpracy we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta Gniezna oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie. Patronat Honorowy sprawował Prezydent Miasta Gniezna, pan Michał Powałowski. Patronat medialny - Przemiany na Szlaku Piastowskim oraz Radio Gniezno.

Celem konkursu było rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania dzieci swoim miastem, regionem i krajem oraz znajomość symboli lokalnych.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 5 gnieźnieńskich przedszkoli. Razem z reprezentantami inicjatorów konkursu, dwunastu uczestników przystąpiło do zadań. Przed rozwiązaniem każdego z nich utrwaliły historię miejsca nawiązującego do danej konkurencji, czy zabawy. W quizie wiedzy o Gnieźnie dzieci odpowiadały na wylosowane wcześniej pytania.

Zarówno uczestnicy konkursu jak i widownia bawili się uzupełniając tekst legendy „O Popielu” nazywając przedstawiane obrazki, ilustrując ruchem treść piosenek o praczkach oraz wiatrakach. Konkurs wzbogacono o zabawy ruchowe. W następnych konkurencjach dzieci rozwiązywały krzyżówkę, lepiły garnki z gliny i wykazywały się znajomością gwary.

Rywalizacja była bardzo wyrównana, dzieci pokazały swoją ogromną wiedzę na temat miasta i regionu.

Jury w składzie:

 

  • Prezydent Miasta Gniezna pan Michał Powałowski
  • Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna Pan Piotr Wiśniewski
  • Członkini Klubu Plastyka przy Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie Pani Elżbieta Krawczyńska
  • Dyrektor Przedszkola N r 8 Pani Małgorzata Walendowska- Zamiar ogłosiło remis dla uczestników konkursu i pogratulowało wszystkim uczestnikom konkursu.

 

Każdy uczestnik otrzymał indywidualnie i dla swojego przedszkola dyplom, upominek oraz puchar za udział.

Przy okazji tego spotkania odbyło się ogłoszenie wyników międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego pt. „Zamek marzeń”, które będzie można oglądać w Bibliotece przy ulicy Staszica od 13 maja przez dwa tygodnie.

I miejsce: Jakub Janusz

II miejsce: Rozalia Nowak

III miejsce: Aleksandra Sawikowska

Wyróżnienie otrzymali: Nela Turtoń, Bartosz Michalak

Laureatem nagrody specjalnej ufundowanej przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna Pana Piotra Wiśniewskiego jest: Melania Więckowska

Nagrody ufundował Prezydent Miasta Gniezna Pan Michał Powałowski, Dyrektor Biblioteki Publicznej miasta Gniezna- Pan Piotr Wiśniewski oraz Rada Rodziców z Przedszkola Nr 8 „Mali Polanie”.