Dnia 9 maja w naszym przedszkolu odbył się Dzień Sportu. Dzień Sportu jest imprezą, która na stałe wpisała się w plan roczny naszego przedszkola. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu, kształtowanie zachowań prozdrowotnych i integrowanie się dzieci z wszystkich grup przedszkolnych. Specjalnie na ten dzień każda grupa przygotowała i z dumą prezentowała motto sportowe zachęcające do uprawiania sportu. Konkurencje sportowe odbywały się w dwóch grupach wiekowych: dzieci młodsze 3-4 latki oraz dzieci starsze 5-6 latki. Każdy przedszkolak sportowo ubrany, pełen wiary we własne siły i możliwości z zapałem przystąpił do ćwiczeń sportowych, a cheerleaderki z Grupy IX poprowadziły rozgrzewkę.
Każde prawidłowo wykonane ćwiczenie budziło w dzieciach radość i zadowolenie z dobrze wykonanego zadania. Podczas całego dnia panowała atmosfera radości i zdrowej rywalizacji. Każdy przedszkolak, a jednocześnie każda grupa spisała się na medal i z powodzeniem ukończyła wszystkie konkurencje. Po skończonych zawodach przyszedł czas na ogłoszenie wyników oraz wręczenie medali przez Panią Dyrektor.