Odwiedziny strony
Wizyty [+/-]
Dzisiaj:
Wczoraj:
Przedwczoraj:
38
88
63

+25
W tym miesiącu:
Miesiąc temu:
Dwa miesiące temu:
1897
2936
2318

+618

Wszystkie odwiedziny
razem 127 706

Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo!

Wydawanie i przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2014/2015 odbywać się będzie w dniach od 1 do 14 sierpnia 2014r. w godzinach od 9.00 do 12.00. Wnioski i oświadczenia można pobierać w biurze dyrektora oraz ze strony internetowej przedszkola – zakładka Rekrutacja.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie wywieszona w budynku przedszkola dnia 21 sierpnia 2014r. o godz. 8.00. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych będzie udostępniona 28 sierpnia 2014r. o godz. 8.00.

 

Nasze działania proekologiczne

W ciągu całego roku w naszym przedszkolu prowadzone były różnorodne zajęcia, konkursy, akcje związane z ekologią. Podczas zajęć zarówno z nauczycielkami w grupach, jak i podczas spotkań z pracownikiem URBIS-u i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie, dzieci dowiadywały się, jak ważne jest dla nas „zdrowe środowisko” i jak postępować, aby było ono  naszym przyjacielem. Poznały przyczyny zanieczyszczenia środowiska, znaczenie oszczędnego korzystania z energii, wody, znaczenie segregowania śmieci i możliwości recyklingu.  Dzieci podejmowały w związku z tym praktyczne działania na rzecz ekologii – zbierały makulaturę, plastikowe nakrętki, zużyte baterie, dokonywały podstawowej segregacji śmieci w przedszkolu, brały udział w sprzątaniu okolicy przedszkola. Do tych działań  dzieci chętnie włączały rodziców zarówno na terenie przedszkola (pomoc w zbiórce surowców wtórnych), jak i we własnych domach (zachęcanie do segregacji śmieci, oszczędnego gospodarowania energią i wodą). Podsumowaniem wszystkich tych działań był wspomniany już wcześniej konkurs ekologiczny.

 

OLIMPIADA SPORTOWA

Dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły  w   międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Sportowej. Organizatorem tych zawodów było Przedszkole nr 1  „Wesołe Nutki” w Gnieźnie . Była to już XIII Olimpiada Sportowapod  hasłem: Olimpijczyk to zuch - w nim sportowy duch.

Atmosfera  podczas olimpiady była wspaniała.  Sportowe zmagania wywoływały u dzieci  emocje. Element współzawodnictwa mobilizował  do osiągania jak najlepszych wyników. Naszym zawodnikom kibicowali ich koledzy i koleżanki. Dzieci bawiły się doskonale. Na ich twarzach gościł uśmiech.

  Dowodem na to, że zabawa była udana są przedstawione zdjęcia.