Jedną z wielu tradycji w Przedszkolu Nr 8 „Mali Polanie” jest Dzień Sportu” dla wszystkich dzieci. Aktywny udział wszystkich przedszkolaków przebiegał pod hasłem „Jestem małym sportowcem”. Dzieci młodsze i starsze podczas zabaw ruchowych i różnych konkurencji sportowych mogły sprawdzić swoje siły oraz umiejętności sportowe. Mali sportowcy od najmłodszych kształtują w sobie zachowania prozdrowotne i zasadę „fair play”. Celem „Dnia Sportu” było propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu, zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej, ćwiczenie sprawności działania i komunikowania się w grupie, wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo, nabywanie wiary we własne możliwości oraz hartowanie ciała i emocji każdego dziecka. Po wstępnej rozgrzewce przy odpowiednio dobranej muzyce, nadszedł czas wykonania konkretnych zadań sportowych. Ilość konkurencji sportowych była podzielona ze względu na wiek dzieci. Dzieci brały udział w następujących konkurencjach sportowych:

1.Bieg zespołowy z przeplataniem szarfy.

2.Rzut woreczkami do celu.

3. Slalom z woreczkiem „na tacy”.

4. Przejście przez tunel.

5. Piłka podawana górą oburącz.

6. Bieg z przeszkodami.

7. Celowanie poprzez kopnięcie piłką do bramki.

8.Rzut oburącz piłką do kosza.

Podczas realizacji zabaw sportowych panowała atmosfera radości i zdrowej rywalizacji. Miłym akcentem zakończenia „Dnia Sportu” było nagrodzenie dzieci - wręczenie dyplomów, słodyczy, gratulacje i mistrzowski przemarsz przed całą społecznością przedszkolną.