W naszej grupie podczas zajęć wykorzystaliśmy dary jesieni. Dzieci przeliczały na konkretach, dodawały i odejmowały ustalając wynik. Potem z zawiązanymi oczami wykorzystywały narządy zmysłów i odgadywały co to za dar jesieni. Zadanie przedszkolakom bardzo się spodobało i dopytywały kiedy będą następne.